Parròquia de Sant Agustí

 Església i Locals
     Pl. Sant Agustí, 2
Adreça postal
     Pl. Sant Agustí, 2
     08001 Barcelona
Telèfon
     +34 933183863
E-mail
     santagustiraval@gmail.com
Web
     www.ramblapoblesec.com
Horari de despatx
     dimecres 17:00-18:30
Horari de despatx (treballadora social)
     dilluns 17:00-19:00
Horari de misses dominicals (dissabte i vigília)
     19:00
Horari de misses dominicals (diumenge i festa)
     11:30  12:45
Localització
Mostra Arxiprestat Rambla-Poble-sec en un mapa més gran