Consell Pastoral Arxiprestal

El Consell Pastoral Arxiprestal està format per:
  • 12 Representants de parròquies i comunitats 
  • 1 Prevere representant del Raval 
  • 1 Prevere representant del Poble-sec 
  • 1 Prevere Arxiprest 

El Consell Pastoral Arxiprestal es reuneix amb una periodicitat aproximada de 2 mesos (6 reunions cada curs). Es fa actualment un dimarts a les 20h rotatòriament a les diferents parròquies.

Reunions del curs 2016-2017:
  • 20 setembre (Sta Madrona)
  • 22 novembre (MD de Lurdes)
  • 24 gener (Pquia Filipina)
  • 28 març (St Pere Nolasc)
  • 23 maig (St Pere Claver)
  • 27 juny (St Agustí)