Catequistes Estiu 2013

XII Jornades Interdiocesanes
Organitzades pel SIC (Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes).
Tenen com a lema "L'alegria de creure i de comunicar la fe".
Tindran lloc al Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231), de l'1 al 3 de juliol de 2013.
Informació: +34 933021041 / www.sic-catequesi.cat

Setmana Catequètica
Organitzada per les Delegacions Diocesanes de Catequesi de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.
Tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231), del 8 al 12 de juliol de 2013.
Informació: +34 933232537