Formació de Catequistes

Durant el curs 2013-2014 hi ha previstes 3 Jornades de Formació de Catequistes:
  • 16 de novembre de 2013
  • 25 de gener de 2014
  • 29 de març de 2014
Les Jornades tindran lloc a Sant Pere Nolasc (Plaça Castella, 6) de 10h a 15h30, amb el dinar inclòs.
Properament penjarem aquí el contingut de les Jornades.