Trobades Arxiprestals

Cada any, des del 2004, se celebra una Trobada Arxiprestal a la qual hi són convidats tots els membres de les parròquies i comunitats.
Aquesta trobada té una dimensió festiva de conclusió del curs, i també s'aprofita per compartir alguna reflexió o experiència relacionada amb la vida de l'Arxiprestat.

2014  XI Trobada Arxiprestal
Prevista pel dissabte 21 de juny de 2014.
Més endavant trobareu més informació aquí.

2013  X Trobada Arxiprestal
2012  IX Trobada Arxiprestal
2011  VIII Trobada Arxiprestal