Catequistes 2011-2012

Trobades de Formació Arxiprestals
Durant aquest curs se celebraran quatre trobades de Formació de Catequistes, obertes a tots i totes les catequistes d'infants i adolescents de les Parròquies de l'Arxiprestat.

1a Trobada
Sant Pere Nolasc
Dissabte, 22 d'octubre de 2011
de 10:00 a 15:30, amb el dinar inclòs
2a Trobada
Sant Pere Nolasc
Dissabte, 28 de gener de 2012
de 10:00 a 15:30, amb el dinar inclòs
3a Trobada
Sant Pere Nolasc
Dissabte, 17 de març de 2012
de 10:00 a 15:30, amb el dinar inclòs
4a Trobada
Sant Pere Nolasc
Dissabte, 12 de maig de 2012
de 10:00 a 15:30, amb el dinar inclòs